PQA Ngọc Tố Nữ

Ngọc tố nữ PQA có 02 sản phẩm là Ngọc tố nữ tím và Ngọc tố nữ xanh. Ngọc tố nữ tím được sản xuất...

PQA Mật Nhân

PQA Mật Nhân: Bao gồm mật nhân đỏ và mật nhân vàng Mật Nhân vàng là sản phẩm được sản xuất từ các thảo dược...

CHỉ huyết PQA hỗ trợ điều trị chảy máu cam

                                               ...