Giới thiệu phần mềm quản lý sản xuất

0
226

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp thì DIP Việt Nam đã đưa ra một giải pháp giải quyết vấn đề trên đó chính là phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET.

Xem thêm phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP: http://dip.vn/phan-mem-quan-tri-doanh-nghiep-dip-erp-net-sp53.html

Với quy trình xây dựng hệ thống kép kín từ khâu thiết lập đơn hàng, nhu cầu sản xuất sau đó tới khâu lập kế hoạch sản xuất, hoạch định và tính toán khả năng cung ứng các nguyên vật liệu trong kho, thiết lập khả năng định mức nguyên vật liệu cho từng công đoạn trong quá trình sản xuất, tính giá thành sản phẩm, tỷ lệ khấu hao của nguyên vật liệu cuối cùng đến việc theo dõi, giám sát tiến độ sản xuất của từng đơn hàng, từng công đoạn sản xuất…

Các tính năng nổi bật nhất của phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET

Chức năng lập nhu cầu sản xuất

Chuyên mục này cho phép bạn thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo và đơn đặt hàng của khách (Sales Order) để tạo lập ra nhu cầu hàng hóa cần phải sản xuất tại những thời điểm nhất định

Chức năng lập kế hoạch sản xuất

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất giúp doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất cả trong dài hạn và ngắn hạn. Với tính năng này, cho phép bộ phận kế hoạch sản xuất quản lý được toàn bộ thông tin về kế hoạch sản xuất của công ty

Ngoài ra phần mềm còn được tích hợp với phân hệ hoạch định nhu cầu để tính toán số lượng nguyên vật liệu cần cung ứng cho việc sản xuất sản phẩm. Dự kiến, tính toán được thời gian kết thúc việc sản xuất theo đơn hàng.

Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

Ngoài việc hỗ trợ tối đa việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu dựa trên việc triển khai kế hoạch sản xuất phần mềm còn dựa trên các thông tin về kế hoạch sản xuất để phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản xuất một cách chính xác nhất nhằm hoạch định nhu cầu về nguyên vật liệu của các phân xưởng sản xuất.

Quản lý định mức nguyên vật liệu và các công đoạn sản xuất

– Cho phép doanh nghiệp xây dựng các định mức cho nguyên vật liệu đối với các loại sản phẩm.

– Hệ thống cho phép xây dựng định mức các cấp, xác định các công đoạn sản xuất cũng như các nguồn lực tương ứng sử dụng với từng công đoạn với từng sản phẩm.

– Chính nhờ vậy, hoạt động quản lý thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Chức năng quản lý tiến độ sản xuất

– Theo dõi tiến độ sản xuất từng loại sản phẩm và lệnh sản xuất
– Theo dõi tiến độ trong quá trình sản xuất cho từng công đoạn

Chức năng cảnh báo khi yêu cầu nguyên vật liệu phát sinh

– Yêu cầu về nguyên vật liệu khi tồn kho đã hết không đủ đáp ứng nhu cầu về số nguyên vật liệu cần cho giai đoạn kế tiếp.
– Bàn giao nguyên vật liệu cho phân xưởng sản xuất và phân phối nguyên vật liệu cho từng nhân viên.
– Tính toán số lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm.
– Theo dõi số lượng sản phẩm trên kế hoạch và trên thực tế theo thời kỳ.
– Theo dõi tiến độ quá trình sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất sản phẩm.
– Cập nhật mới nguyên vật liệu sử dụng.
– Ghi nhận và theo dõi khối tồn kho tại phân xưởng.
– Chuyển trả nguyên vật liệu thừa, không dùng đến về kho.
– Quản lý và phân công máy móc, trang thiết bị.
– Quản lý việc phát sinh nhu cầu sử dụng máy móc để thực hiện theo từng công đoạn thiết kế.
– Lập lịch hoạt động cho máy móc.
– Phân công máy móc, thiết bị cho từng nhân viên và từng công đoạn cụ thể.
– Đóng gói dán barcode cho từng loại sản phẩm

Chức năng quản lý nhân công

– Theo dõi quá trình vào – ra.

– Lên lịch làm việc, đi ca cho nhân viên.

– Theo dõi và điều chuyển nhân công từ phân xưởng này tới phân xưởng khác

– Phân công công việc, phân công sản phẩm cho từng nhân viên theo nhóm hoặc chi tiết tới từng người.

Chấm công nhân viên theo thời gian bằng thẻ mã vạch

Tích hợp đồng bộ chấm công cho nhân viên phân xưởng sản xuất trực tuyến trên website liên kết về phần mềm theo thời gian vào làm và ra khỏi phân xưởng bằng hệ thống mã vạch barcode.

Quản lý chi tiết sản phẩm

Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý được danh sách sản phẩm, thông tin hình ảnh về sản phẩm, lịch sử thay đổi giá bán sản phẩm

10. In mã vạch(barcode)

Tính năng quản lý kho của DIP PMS.NET bao gồm các hoạt động như quản lý xuất, nhập, quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm, chi nhánh khác nhau bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode). Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức. Đồng thời, quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho, có thể xem tồn kho hiện tại của sản phẩm một cách nhanh chóng và còn dự đoán trước được số lượng hàng sẽ xuất kho dựa trên dữ liệu đã xuất trong lịch sử.

Module quản lý Kho

Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu, danh sách đơn đặt hàng, tình trạng đơn hàng, danh sách mua hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp

Quản lý mua hàng

Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu, danh sách đơn đặt hàng, tình trạng đơn hàng, danh sách mua hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp

Phân tích, thống kê, báo cáo động

DIP PMS.NET linh hoạt trong việc phân tích chi phí nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao máy móc thiết bị trong quá trình sử dụng cho từng lô sản phẩm, từng đơn hàng.

Cho phép xuất báo cáo, thổng kê động giúp nhà quản lý theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, chi phí định mức theo đơn hàng, thống kê, so sánh số lượng hàng sản xuất ra, nguyên vật liệu còn tồn kho, …

CHIA SẺ