Quảng cáo cho người mới tìm hiểu

0
79

Một cách định nghĩa đơn giản hơn là theo giáo trình nguyên lý Marketing của trường Đại học Ngoại Thương ở trang 108  có đoạn:phim quảng cáo là quá trình truyền tin có định hướng tới người mua để kích thích họ dẫn đến hành động mua những sản phẩm dịch vụ mà quảng cáo đã giới thiệu & để xuất.

duan1408562003.quang-cao-truyen-hinh

Ngay ở Việt Nam là một quốc gia mới bước vào nền kinh tế thị trường từ cuối những năm 80 với ngành công nghiệp quảng cáo truyền hình đang dần được hình thành cũng đã có rất nhiều các khái niệm khác nhau về hoạt động quảng cáo truyền hình.

1 – Theo pháp lệnh về quảng cáo số 39 năm 2001 PL/ UBTVQH10 ban

hành ngày 16/11/2011 quy định Hoạt động quảng cáo bao gồm việc giới thiệu & thông báo rộng rãi về doanh nghiệp hàng hoá và dịch vụ cũng như nhãn hiệu hàng hoá hay tên gọi và biểu tượng theo nhu cầu hoạt động của các cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm & dịch vụ.

2 – Hay trong giáo trình Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị do Nhà xuất bản khoa học & kĩ thuật phát hành năm 1994 ở trang 7 có nói Quảng cáo truyền hình được

định nghĩa  là dịch vụ kinh doanh thông tin mang tính phi cá nhân  làm phim doanh nghiệp về sản phẩm hay ý tưởng do bên thuê mua thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thuyết phục hay ảnh hưởng tới hành vi của 1 số đối tượng nào đó.

Những khái niệm về quảng cáo nêu trên tuy có 1 số điểm khác nhau về ngôn ngữ cũng như cách thế hiện song nhìn chung vẫn toát nên được các đặc tính cơ bản của quảng cáo. Các đặc tính đó là qảng cáo là 1 thông điệp được đáp lại và quảng cáo thường đưa ra thông tin trên những thông tin đại chúng hoặc quảng cáo nhằm mục đích thông báo thuyết phục mọi người về 1 sản phẩm hay 1 dịch vụ để họ quan tâm tin tưởng rồi tiến tới mua sản phẩm hoặc là dịch vụ đó.

Tựu chung trong một thế giới kinh doanh đầy canh tranh phim quảng cáo đã và đang là một trong năm vũ khí đắc lực của hoạt động yểm trợ trong hoạt động Marketing hỗn hợp mà hầu hết các công ty sử dụng để truyền  sản xuất tvc bá hay thuyết phục & sau cùng là bán được hàng hoá & dịch vụ hay ý tưởng của mình. Nói chung kết quả cuối cùng của hoạt động quảng cáo truyền hình là tăng lượng bán tối đa hóa doanh thu & lợi nhuận cho người cung ứng hàng hoá dịch vụ hay ý tưởng là sự chủ động của người tiêu dùng khi lựa chọn hàng hoá & dich vụ là tối thiểu hoá thời gian thu thập tìm kiếm thông tin về các hàng hoá & dịch vụ mà người tiêu dùng cần.

Xem thêm

CHIA SẺ